''לעומק התודעה'',
:


           -                                                                  Gravity              M&C '               

 

''לעומק התודעה'',
:


               '                                                              IPG   -                                                                                                           G       POV                                '                                     TBWA                       Leo Burnett