''לנדרובר '',
:


                       -                                                                  TBWA              M&C '   

 

''לנדרובר '',
:


                                                                         IPG   -                                                           '                                              G                                                                               Gravity                   POV