''אלון הוכדורף'',
:


                       TBWA                                                      -            Gravity   Y&R Israel        BBDO                                

 

''אלון הוכדורף'',
:


                                  '                                                   G                               '                                                                                                                  Y&R Israel                                                    -