''לשוני'',
:


                              -                                                               TBWA       

 

''לשוני'',
:


                                     '                                                   G                           '                                                   '   Gravity                   POV                                                                                             IPG   -    JWT