''איל ולך'',
:


          -                               M&C '               '                   TBWA                               

 

''איל ולך'',
:


   Gravity                   '                                                                                        -        '   Y&R Israel                                                                    '                               G                                 M&C '