''קליקוויז אספן טק בע''מ'',
:


                   -       JWT                                           Gravity           BBDO              Y&R Israel              

 

''קליקוויז אספן טק בע''מ'',
:


   POV                                                '                                                                                     M&C '                           -                          Y&R Israel                JWT    g   '        '               G