''מרתון הט בע''מ'',
:


                  -                                   '                          TBWA               M&C '           

 

''מרתון הט בע''מ'',
:


                    G                                       '                                       Gravity                    G   '                                                                                    IPG   -