''פרסום up'',
:


                             -                          M&C '        '                          TBWA   

 

''פרסום up'',
:


Gravity        G                                                                               TBWA                                                   '                                           '               -