''סטודיו פאט קאט'',
:


                                            Gravity          M&C '            '           JWT                      

 

''סטודיו פאט קאט'',
:


                                                                                     G   POV                                           '                                                 Leo Burnett                              '                                                                     -