''מטאור אוהלים ומתנפחים'',
:


                                                     -                                   '                  

 

''מטאור אוהלים ומתנפחים'',
:


                                       M&C '       '                                                                                        -    Gravity                                                                                          G                                                   '