''מינימדיה'',
:


    IPG                                                         -                                          '          

 

''מינימדיה'',
:


                                                                                                       G                                       '                                       Gravity                    G   '                                                                                    IPG   -