''לובו תקשורת'',
:


                                     -            IPG            '                                                      

 

''לובו תקשורת'',
:


                   '                                                                                             -                        IPG                          '                                                          G   POV                                       TBWA