''פרוגרמה 1'',
:


                                   Gravity        '   M&C '   Y&R Israel                            G           -                                IPG       

 

''פרוגרמה 1'',
:


           Leo Burnett        G                       '                                                              G                                                 Gravity       -                                                                         POV   M&C '            '