''המכון הישראלי לאריזה עיצוב ולוגיסטיקת המוצר'',
:


                                            '   Y&R Israel                           G       -                                    IPG   

 

''המכון הישראלי לאריזה עיצוב ולוגיסטיקת המוצר'',
:


           Leo Burnett        G                       '                                                       '    G                                        -                                                                                  POV            '