''ביתר פון'',
:


                                             Gravity               IPG                                      TBWA       M&C '       

 

''ביתר פון'',
:


                                   '                                                                                        -                                         JWT                '                                                     POV                G