''ביתר פון'',
:


                                                     Gravity                             -            JWT               

 
-
   


... .
?''ביתר פון'',
:


Y&R Israel           '                      POV        G                            '    G              M&CSAATCHI                                                                                                     JWT                                              '