''קונטרול PC'',
:


                         -                                       '                          TBWA           

 

''קונטרול PC'',
:


                                            '                G    '                              '                                                      -