''כפיים'',
:


                                          -                                                          

 

''כפיים'',
:


                IPG   -                                                           '                                              G                                                                              Gravity                   POV