''ליגרף'',
:


                                   Gravity        '       Y&R Israel                           G       -                                IPG       

 

''ליגרף'',
:


               Gravity                                                                                  '                            G                      Y&R Israel          M&C '               -                                                                               POV           '