''גיורא ביח'',
:


Gravity                                    '                                    -                                               

 

''גיורא ביח'',
:


                               '                                                                                                                                           -                                         G                   Gravity