''מדיה ווייז'',
:


                                 -                               M&C '                   '                   TBWA       

 

''מדיה ווייז'',
:


                                       G                                      TBWA        '                           -        JWT                   '                                              POV                                                          M&C '                        G       Gravity