''מדיה ווייז'',
:


                   -                                                                                 M&CSAATCHI                          

 
-
   


... .
?''מדיה ווייז'',
:


                    IPG                           '       POV                                                           G                                                      TBWA                          JWT                                Leo Burnett           G