''ארטיק דיזין'',
:


                       '                          TBWA               M&C '                   JWT                   Gravity   Y&R Israel    IPG   

 

''ארטיק דיזין'',
:


                                G                                           '                                                            G   '                                                                                             IPG   -    JWT                                       POV