''ארטיק דיזין'',
:


                               Gravity            '   Y&R Israel                            G       -                                IPG           

 

''ארטיק דיזין'',
:


      Y&R Israel                         -                                                                      POV                    '                                                                        Leo Burnett                                          '                                                       '    G