''ארטיק דיזין'',
:


                                                                           Gravity           IPG            '   

 

''ארטיק דיזין'',
:


                                        BBDO                                          -                                            JWT        g            '                                                     POV            G