''ארטיק דיזין'',
:


           TBWA               IPG            '                                                                     -       JWT       

 

''ארטיק דיזין'',
:


                                                                                                         -                         Y&R Israel                JWT        g   '        '               G                                                                       POV