''ארטיק דיזין'',
:


        '    TBWA                       G                                      IPG                                      

 

''ארטיק דיזין'',
:


   JWT                                              '                                                              Y&R Israel                              POV        G                            '    G              M&CSAATCHI                                                                                                 IPG