''ארטיק דיזין'',
:


'                           G                                      IPG            TBWA                                 

 
-
   


... .
?''ארטיק דיזין'',
:


            IPG       POV                                '    G       -       Y&R Israel                                                                                   Leo Burnett                                                                  '                             Gravity            G