''ארטיק דיזין'',
:


           IPG           Gravity        '                           -                                                 

 
-
   


... .
?''ארטיק דיזין'',
:


                                    G       '           Y&R Israel        G                      POV                                           BBDO              M&CSAATCHI          '   Gravity                                           Leo Burnett                            '