''HUGE פתרונות מדיה בע''מ'',
:


    BBDO                                                '   Y&R Israel                           G       -                               IPG   

 
- HUGE "
  HUGE " 

.


... .
?''HUGE פתרונות מדיה בע''מ'',
:


                   POV            IPG                                      G                              Gravity           -                                                                                        '        Leo Burnett                                                          '        G