''נענע - מקבוצת נטוויזן'',
:


                                                 Gravity               IPG                                      TBWA       M&C '       

 

''נענע - מקבוצת נטוויזן'',
:


   Gravity           -               M&C '                JWT    g            '                                                         POV        G                                                           '                              '