''נענע - מקבוצת נטוויזן'',
:


                                  '                              TBWA                               JWT           

 

''נענע - מקבוצת נטוויזן'',
:


                                   G                                              '                                                           '        '                              Y&R Israel                                                     -