''נענע - מקבוצת נטוויזן'',
:


                                          M&C '                                   -                                     

 

''נענע - מקבוצת נטוויזן'',
:


    Leo Burnett                        G       POV                                                                     '                                                  '                                                                      -    JWT                                     g            '