''Feedbeck - תקשורת שיווקית משולבת'',
:


                   -                                                                   TBWA              M&C '           

 

''Feedbeck - תקשורת שיווקית משולבת'',
:


               POV    Leo Burnett                  '                                                                  IPG   -                                                                                                              G                                            '                                    Gravity