''Feedbeck - תקשורת שיווקית משולבת'',
:


                              JWT    G                               Gravity        '    TBWA                          -    

 
- Feedbeck -
  Feedbeck -  


... .
?''Feedbeck - תקשורת שיווקית משולבת'',
:


                                                Leo Burnett   Gravity                            '                                                                                          '       POV                                   G                G                                                                      M&CSAATCHI