''פרסום זמיר'',
:


              -                                       '                      TBWA               M&C '           

 

''פרסום זמיר'',
:


                                                                       G                                       '                                       Gravity                    G   '                                                                                    IPG   -