''דוגמנות בע''מ may models'',
:


   -                               M&C '                   '               TBWA                              

 

''דוגמנות בע''מ may models'',
:


                         '                                                                                '                                                              -            Y&R Israel                                                                '                                   G