''דוגמנות בע''מ may models'',
:


    '   Y&R Israel                            G       -                               IPG                                      

 

''דוגמנות בע''מ may models'',
:


                                '                                               '        G                   '                                   POV                                                                  IPG                      JWT