''YBM הפקות טלוויזיה'',
:


               Gravity                                                 TBWA            BBDO                      -        JWT   

 

''YBM הפקות טלוויזיה'',
:


                                              '    TBWA                          '                        IPG                                                      -                                        JWT    g            '                                                         POV   Gravity        G