''יולי שחקנים וניהול אישי'',
:


            '                   TBWA                                  JWT                   Gravity           Y&R Israel                       

 

''יולי שחקנים וניהול אישי'',
:


G                                      '                                       Gravity                                             '                                                                 -            Y&R Israel                                                                    '