''אל אור'',
:


Gravity            '   Y&R Israel                          G       -                                    IPG           M&C '                          

 

''אל אור'',
:


Gravity                                                                                                          '    G                  Y&R Israel              M&C '               -                                                                                        '       '