''ICU אימון תקשורת למנהלים'',
:


                   TBWA        IPG                                             Y&R Israel                   -                        

 

''ICU אימון תקשורת למנהלים'',
:


                                                                                             G   POV                                                '                                                 Leo Burnett                              '                                                             -