''מילים כדרבנות'',
:


Gravity        '   M&C '                        G       -                               IPG                                   

 
-
   


... .
?''מילים כדרבנות'',
:


                                               '    G              Y&R Israel                              -                                                                    IPG                            '                                                           Gravity          '                                          POV