''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


                                            '   Y&R Israel                           G       -                               IPG   

 

''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


'    G               BBDO               -                                                                                                '        Leo Burnett                                                               '                                               POV