''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


                   -                                                              TBWA          M&C '           

 

''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


                                                 IPG   -    JWT                                                 '                   M&C '                                   G                           '                                                    '   Gravity                   POV