''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


Y&R Israel                      TBWA                                                                               -       

 

''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


                                   G                                                            BBDO                                                                                      '            '               Leo Burnett                                  -                        POV