''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


JWT               Gravity                             -                                                           

 
- - -
  - -  


... .
?''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


               POV                                           G                   Leo Burnett                                           '    IPG                     M&CSAATCHI                                 JWT                                                '                                     '                                    g