''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


Gravity        '                              -                                                                            M&CSAATCHI           

 
- - -
  - -  


... .
?''אונדין - דידי פז - איפור מקצועי'',
:


    '                                                                                                                 G   '               Y&R Israel        G                              POV    TBWA                                                             M&CSAATCHI          '                                       Leo Burnett