''אימאג''',
:


       M&C '                                 -     TBWA                                                      '           BBDO   

 

''אימאג''',
:


                             '                                                                                        '                                                              -            Y&R Israel                                                            '                                   G