''מיתוס-שובל'',
:


   M&C '                                                      TBWA        G           -                                            Gravity   

 

''מיתוס-שובל'',
:


                                                                                                                     G           Gravity                     -                                                                                             '