''קיפלייף'',
:


               -                                                                 Gravity               IPG           

 

''קיפלייף'',
:


                                   '                                                                                        -                                                      '                                                      G   POV