''אולפני אשל'',
:


   Gravity            '   Y&R Israel                           G       -                                    IPG                                

 
-
   


... .
?''אולפני אשל'',
:


           POV            '                                      Gravity                       '           G                        Leo Burnett                                                    G                                  -