''סטיקלייט'',
:


                                                                           Gravity                 

 

''סטיקלייט'',
:


                                JWT                '                                                         POV            Leo Burnett    G                                                              TBWA       '                                                                                                       -