''סטיקלייט'',
:


                                            Gravity          M&C '            '           JWT                      

 

''סטיקלייט'',
:


                    G   POV                                           '                                                                               '                                                                     -                                                                          Leo Burnett