''סטיקלייט'',
:


                                                                         M&CSAATCHI                                  

 
-
   

. .


... .
?''סטיקלייט'',
:


POV                                                    M&CSAATCHI       '                                       Leo Burnett                                '                                                                                                                 G       '               Y&R Israel        G