''סימולטני באוויר בע''מ'',
:


Y&R Israel                                                    -                                           '       

 

''סימולטני באוויר בע''מ'',
:


                           -           Y&R Israel                                                                    '                               G                                              '                                       Gravity                       '