''כיוונים אמדור השכרות'',
:


                  -                                       '                          TBWA               M&C '   

 

''כיוונים אמדור השכרות'',
:


                                '                                   Gravity                       '        '                          Y&R Israel                                                     -                                                                                                                  G