''ג ג אולפני ישראל'',
:


                           -                           TBWA           M&C '                                               IPG      

 

''ג ג אולפני ישראל'',
:


                                              Leo Burnett                  '                                                                -                 IPG                                                                              G                                                '