''הקריה האקדמית אונו'',
:


                             M&C '            '       -                    TBWA                                              

 

''הקריה האקדמית אונו'',
:


               '                                                                             -                                                  M&C '                                              Gravity        G                                                  '