''אביב אלחסיד'',
:


   Gravity            '   Y&R Israel                          G       -                                IPG           M&C '                      

 

''אביב אלחסיד'',
:


                                    '    G                  Y&R Israel              M&C '               -                                                                                                '                                                    Gravity