''יהודית אייל'',
:


   Gravity        '   Y&R Israel                       G       -                                IPG           M&C '                   

 

''יהודית אייל'',
:


                                                                                  '    G                  Y&R Israel              M&C '               -                                                                                               '                                                        Gravity