''אלי סוורדלוף'',
:


                                     -                                   M&C '               '          

 

''אלי סוורדלוף'',
:


    G                                              '                                                       '                                                                                        -           Y&R Israel                                                                '